• +30 210 96 44 079, +30 698 80 55 329,+ 359876589919
  • GOUNARI 131 &ITHAKIS 18 – 16561, ANO GLIFADA

ФИРМА

ФИРМА

Фирмата ни е създадена през 1993 година в Италия, като едноличнодружество с ограниченаотговорност (ЕООД), базирана на личнияопит, на нейниясобственик в сектора на вноса и износа на плодове и зеленчуци.

С течение на времето, трупайкиопит и знания, и използвайкиценнитеуроцинатрупани в процеса наработата, се взимарешение за преместването й в Гърция.

През 1999 г. е основана фирма със седалище в Атина. Основният й предмет на дейност е транспортиране с хладилникамиони и groupageна селскостопански продукти от Италия до Гърция и обратно.

Предлагаме пресни плодове, зеленчуци и сушени плодове, с гарантираномаксималнокачество и свежест, което е резултат от дългогодишнотони сътрудничество с най-големитенационални и международникомпании за хранителни продукти.

Отличнитерезултати, които постигаме, са ни отредилилидерскомясто на пазара.

Предлагаме богато разнообразие, но преди всичкокачество на пресни и сушени продукти през цялатагодина.

Всички продукти отговарят на европейските санитарнии зисквания.